مسیر کنونی:
ارور 60 80 پکیج ایران رادیاتور | نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران

ارور ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور مربوط به یخ زدگی پکیج می باشد. در این مقاله راه حل رفع این ارور بیان شده است . هم چنین دو ترفند ساده برای جلوگیری یخ زدگی…

تاریخ انتشار: 2020/2/20 ادامه مطلب
ارور ۵۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور

ارور ۵۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۵۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور مربوط به سنسور NTC می باشد. در اکثر موارد خرابی سنسور حرارتی موجب بروز این خطا شده است که باید برای رفع…

تاریخ انتشار: 2020/2/16 ادامه مطلب
ارور ۴۰ ۶۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۶۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۴۰ ۶۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور به معنای این است که فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد و ۵ راه حل دارد که اولین …

تاریخ انتشار: 2020/2/14 ادامه مطلب
ارور ۴۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور | روش رفع ارور و خطاهای پکیج با ایران رادیات سرویس

ارور ۴۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۴۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور به علت کمبود فشار رخ می دهد و موجب اخلال در روند کار کل دستگاه می شود زیرا هشدار کمبود آب را اعلام میکند. راه حل…

تاریخ انتشار: 2020/2/12 ادامه مطلب
ارور ۷۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور چیست و رفع خطا پکیج توسط سرویس کار و تعمیر کار رسمی

ارور ۷۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۷۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور به ۵ دلیل اتفاق می افتد، افت فشار گاز، نقص فنی در میله جرقه زن و شیر کنترل، برد الکترونیک پکیج، کیپ شدن سوراخ شعله

تاریخ انتشار: 2020/2/11 ادامه مطلب
خطای ۷۰ پکیج دیواری | رفع مشکل ارور 70 پکیج ایران رادیاتور | تعمیر کار پکیج

خطای ۷۰ پکیج ایران رادیاتور


وقتی چراغ ۷۰ روشن شود خبر از خطای ۷۰ پکیج دیواری ایران رادیاتور دارد. یعنی گرم شدن بیش از حد طبیعی و غیر نرمال دستگاه که در بازه ۸۹ درجه سانتی …

تاریخ انتشار: 2020/2/6 ادامه مطلب
ارور ۸۰ در پکیج دیواری | رفع ارور خطا در پکیج ایران رادیاتور | سرویس کار پکیج

ارور ۸۰ در پکیج ایران رادیاتور


ارور ۸۰ در پکیج دیواری در مدل ‌هایی مانند E24FF و  ECO22FFو B24FF است که معنای آن فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ دستگاه است و دارای ۴ علت…

تاریخ انتشار: 2020/2/6 ادامه مطلب
10 علت سرد و گرم شدن آب پکیج | علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایران رادیاتور

علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور


علت سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری ایران رادیاتور دارای ۱۰ دلیل است که اصلی ترین وجود رسوب در مبدل ثانویه است که رسوب زدایی و یا رفع ایراد فنی است

تاریخ انتشار: 2020/2/6 ادامه مطلب
ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج دیواری | سرویسکار خدمات پکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور


ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور یا ارور۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج دیواری عموما مربوط به نیم سوز شدن برد الکترونیک است که با تعمیر برد در محل مشکل رفع خواهد شد

تاریخ انتشار: 2020/1/26 ادامه مطلب
برد پکیج چیست

برد پکیج چیست


برد پکیج چیست ؟ قطعه ای الکترونیکی است که می توانیم نام دیگر آن را مغز سیستم بدانیم. در این مقاله توضیحاتی در مورد پکیج و نشانه های خرابی آن…

تاریخ انتشار: 2020/1/25 ادامه مطلب
Call Now Buttonتماس بانمایندگی پکیج شرق تهران