سنسور NTC پکیج

سنسور NTC پکیج

سنسور NTC پکیج دیواری ایران رادیاتور قطعه ای مهم است که در دو نوع مستغرق و جداری وجود دارد و خرابی سنسور پکیج حتما باید توسط سرویس کار ماهر دیده شود ... ادامه مطلب